De Binnenstebuitenkat
Kattenoppas
Kattentrimmen
Kattengedragstherapie
Werkwijze
Als u problemen heeft met het gedrag van uw kat dan is het erg belangrijk om dit altijd eerst met uw dierenarts te bespreken. Er zijn diverse ziektes en aandoeningen die  een verandering van het gedrag teweeg kunnen brengen.

Om een goede diagnose te kunnen stellen heb ik zoveel mogelijk informatie nodig. Daarom zal ik u een uitgebreide vragenlijst* sturen met allerlei vragen over uw kat en zijn/haar leefomgeving.
Als u mij het ingevulde formulier heeft teruggestuurd, kan ik alvast een voorlopige diagnose stellen en maak ik vervolgens een afspraak met u om bij u thuis de kat te observeren en om de lijst met u door te nemen. Ik zal u dan nog aanvullende informatie vragen om uiteindelijk tot een definitieve diagnose te komen. Uiteraard heeft u ook alle gelegenheid om vragen te stellen.

Na het huisbezoek zend ik u een verslag van het gedragsconsult inclusief diagnose en therapie adviezen en eventueel een kort verslag voor uw dierenarts. Indien blijkt dat het nodig is om gedragsmedicatie in te zetten ter ondersteuning van de therapie dan gaat dit altijd in overleg met uw dierenarts. Alleen de dierenarts kan medicijnen voorschrijven.

Als u met de adviezen aan de slag gaat, houdt u per telefoon of email contact voor overleg/voortgang. Indien nodig kan de therapie dan bijgesteld worden. Tot 12 weken na de datum van het consult kunt u gebruik maken van deze nazorg.

Mocht de afstand voor mij te groot zijn om bij u langs te komen voor een consult, dan zal ik u doorverwijzen naar een collega die bij u in de buurt werkt.
Aangesloten bij:
Created by De Binnenstebuitenkat
© copyright 2009-2019 Ginny van Montfort - De Binnenstebuitenkat
Privacyverklaring
Algemene Voorwaarden Kattentrimmen
Algemene Voorwaarden Kattengedragstherapie
Algemene Voorwaarden Kattenoppas